Tulosta
Merimelonnan jatkokurssi elokuussa torstaisin EsEs jäsenille

24.07.2010 - Kirjoittanut: Maare Heinikoski

Merimelonnan jatkokurssilla opettelemme merikajakin tehokasta hallintaa
erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Opettelemme myös toimimaan
oikein ja tehokkaasti pelastustilanteissa.Kurssin tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää osallistujien yleistä
melontatilanteen hallintaa ja tajua, sekä luoda vankka taidollinen pohja
edistyneen merimelonnan harjoittelulle. Ja tottakai innostaa
osallistujia aktiivisesti kehittämään taitojaan ja nauttimaan melonnasta
vielä enemmän.

Kurssin aiheet kattavat SKaL melontataitotesti 1:n melotatekniikkaan
liittyvät asiat sekä paljon muuta. Kurssin jälkeen halukkailla on
mahdollisuus suorittaa SKaL:n melontataitotesti 1 (joka on
esitietovaatimuksena melontaohjaajakurssille).

Toteutus:
Kurssi toteutetaan neljän elokuisen ToMe:n eli torstaimelonnan aikana.
Kurssipäivät ovat 5.8., 12.8., 19.8., 26.8. alkaen klo 18:00 vajalla.
On suositeltavaa, että osallistuja osallistuu jokaiselle kurssikerralle,
mutta se ei ole pakollista, osallistua voi vaikka vain yhdelle
kurssikerralle. Jokainen kurssikerta kestää noin 3 tuntia, sisältäen sekä
tekniikkaopetusta että käytännön harjoittelua pienen melontalenkin
yhteydessä. Kurssi on maksuton!

Kenelle kurssi sopii:
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat meloneet vuoden, kaksi tai miksei
enemmänkin. Ennen kaikkea kurssilaisten tulisi olla halukkaita
kehittämään taitojaan ja oppimaan uutta. Jokainen kurssille tulija voi
suorittaa opeteltavia asioita oman taito- ja mukavuustasonsa mukaisesti.
Kurssilla harjoitellaan asioita, joissa kaatuminen ja uiminen ovat osa
toimintaa. Myös osa melontatekniikoista voi olla sellaisia, että
vahinkokaatumisia tapahtuu. Joten hyvä uimataito on välttämätön.

Tarvittavat varusteet:
- Melontavaatetuksen tulisi suojata tuulelta ja roiskeilta ja olla
vedenlämpötilan mukainen.
- Vaihtovaatteet vedenpitävästi pakattuna
- Juotavaa (sekä lämmintä että kylmää), pikku eväät
- Osalla kurssikerroista opettelemme sellaisia asioita, kuten esim.
hinaukset, jotka tarvitsevat erityisvarusteita, mutta seuralla ja
kouluttajilla on tarvittavat varusteet. Kenenkään ei tarvitse hankkia
mitään.

Kouluttajat:
Mika Pullinen, Jyri Heilimo, Leo Rongonen ja Maare Heinikoski

Ilmoittautumiset:
Kurssille on suositeltavaa ilmoittautua, mutta ilmoittautumattakin voi
osallistua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
mika.pullinen@gmail.com

Kurssikertojen alustavat ohjelma:

5.8. Perusmelontatekniikka
- eteenpäinmelonta
- kajakin kallistaminen paikallaan
- kaariveto eteenpäin (+ kallistaminen)
- kaariveto taaksepäin (+ kallistaminen)
- 360°
- tehokas pysäytys
- taaksepäin melonta
- alatuki ja alatukikäännös
+ Melontalenkki, jossa asioita kokeillaan

12.8. Edistyneemmät kajakin ohjaustekniikat
- kajakin kallistamisen liikkeessä
- takaperäsin (ohjaus suoraan, kääntäminen melaan päin sekä
melasta poispäin)
- sivuttain melonta paikaltaan
- sivuttain melonta liikkestä
- Etuperäsin (tavoite ainakin 90°)
- ohjailu ahtaissa paikoissa (rock gardening)
+ Melontalenkki, jossa kokeillaan yo. tekniikoita tuulessa

19.8. Reskutukset ja hinaukset
- Uimarin hinaus
- Hinaus lyhyellä köydellä (contact tow)
- Hinausköyden kiinnitys
- hinaus pitkällä köydellä (hinausvyö)
- Lautan hinaus
- T-reskutus (tavoite < 90s)
- "kantapääkikka" l. Heel hook
(- scoop)
(- kaikki vedessä)
- kajakin uiminen rantaan
- ensin melontalenkki, jossa hinaukset, reskutukset lopuksi
vajarannassa

26.8. Tuennat + eskimokäännös hiekkarannalla
- alatuki (vietynä syvemmälle kuin 1. kurssikerralla)
- ylätuki
- eskimokäännöksen alkeet
- edistyneemmille: re-entry & roll melakellukkeen kanssa (tai
ilman)
- edistyneemmille: kahdeksikkoylätuenta (vartalo vedessä)
- edistyneemmille: Ylätuki liikkeestä

Tervetuloa kurssille!


Kirjaudu sisään