Tulosta
Melonnan jatkokurssi ToMessa 11.8., 18.8. ja 25.8.

09.08.2011 - Kirjoittanut: Leo Rongonen

Hanko 2010Merimelonnan jatkokurssilla opettelemme merikajakin tehokasta ja
energiataloudellista hallintaa erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.
Opettelemme myös toimimaan oikein ja tehokkaasti pelastustilanteissa.
Kurssin tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää osallistujien yleistä
melontatilanteen hallintaa ja tajua, sekä luoda vankka taidollinen pohja
edistyneen merimelonnan harjoittelulle. Ja totta kai innostaa
osallistujia aktiivisesti kehittämään taitojaan ja nauttimaan melonnasta
vielä enemmän
Toteutus:
Kurssi toteutetaan kolmen ToMe:n eli torstaimelonnan aikana.
Kurssipäivät ovat 11.8., 18.8., ja 25.8. alkaen klo 18:00 vajalla.

On suositeltavaa että osallistuja osallistuu jokaiselle kurssikerralle,
mutta se ei ole pakollista, osallistua voi vaikka vain yhdelle
kurssikerralle.

Jokainen kurssikerta kestää noin 2 tuntia, koostuen neljästä noin 30 min
moduulista. Kurssi on maksuton!
Kenelle kurssi sopii:
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat meloneet vuoden, kaksi tai miksei
enemmänkin. Ennen kaikkea kurssilaisten tulisi olla halukkaita
kehittämään taitojaan ja oppimaan uutta. Jokainen kurssille tulija voi
suorittaa opeteltavia asioita oman mukavuustasonsa mukaisesti. Kurssilla
harjoitellaan asioita, joissa kaatuminen ja uiminen ovat osa toimintaa.
Myös osa melontatekniikoista voi olla sellaisia, että vahinkokaatumisia
tapahtuu. Joten hyvä uimataito on välttämätön.
Tarvittavat varusteet:
- Osalla kurssikerroista opettelemme sellaisia asioita, kuten esim.
hinaukset, jotka tarvitsevat erityisvarusteita, mutta seuralla ja
kouluttajilla on tarvittavat varusteet. Kenenkään ei tarvitse hankkia
mitään.
- Melontavaatetuksen tulisi suojata tuulelta ja roiskeilta ja olla
vedenlämpötilan mukainen.
- Vaihtovaatteet vedenpitävästi pakattuna
- Juotavaa (sekä lämmintä että kylmää)
Kouluttajat:
Jyri Heilimo
Eva-Lotta Backman-Winqvist

Kurssikertojen aiheet:
11.8. Perusmelontatekniikat
Moduuli 1:
- Istuma-asento
- Eteenpäinmelonta
Moduuli 2:
- Taaksepäinmelonta
- tehokas pysäytys
Moduuli 3:
- kajakin kallistaminen paikallaan
- kaariveto eteenpäin (+ kallistaminen)
- kaariveto taaksepäin (+ kallistaminen)
- 360°
Moduuli 4:
- Kajakin ohjaaminen liikkeessä
- Kallistuksen vaikutus
- Takaperäsin (ohjaus suoraan, kääntäminen melaan päin sekä melasta poispäin)

18.8. Edistyneemmät kajakin ohjaustekniikat ja tuennat
Moduuli 5:
- sivuttainmelonta
- Sivuttainmelonta liikkeestä
Moduuli 6:
- Etuperäsin (tavoite ainakin 90°)
- Etuperäsimen linkitys eteenpäin melontaan
Moduuli 7:
- Alatuenta
- alatuentakäännös
Moduuli 8:
- Ylätuenta
- edistyneemmille: kahdeksikkoylätuenta (vartalo vedessä)

25.8. Hinaukset ja Reskutukset
Moduuli 9:
- Uimarin hinaus
- Contact tow + Bulldozing
- Hinausköyden kiinnitys
- hinaus pitkällä köydellä (hinausvyö)
- Lautan hinaus
Moduuli 10:
- eskimopelastus
- paripelastus T-reskutus
Moduuli 11:
- itsepelastus (melakelluke ja cowboy)
- edistyneemmille: re-entry & roll melakellukkeen kanssa (tai ilman)
Moduuli 12:
- Edistyneemmät pelastukset (scoop, heel hook, tavoite < 90s)
- Ladder/Tikapuupelastus


Kirjaudu sisään