Tulosta

Vuosikokous 26.4.2017 esityslista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestys
2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
Valitaan
- pöytäkirjan tarkastajat (2 hlöä)
- ääntenlaskijat (2 hlöä)
3. Todetaan
- läsnäolijat (nimilista kiertämään)
- äänioikeutetut jäsenet ( = 18v. täyttäneet seuran jäsenet)
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
” Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran verkkosivuilla.
Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vuoden 2016 toimintakertomuksen esittely, seuran puheenjohtaja
- Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittely, seuran taloudenhoitaja/puheenjohtaja
- Toiminnantarkastajien lausunto
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
6. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten seuran sääntöjen 11§ mukaisesti vireillepanemat asiat
Seuran johtokunta tai jäsenet eivät ole esittäneet kevätkokouksen käsiteltäväksi 11 § mukaisia asioita.
7. Muut asiat / tiedotettavaa
8. Kokouksen päättäminen
Kokousmateriaali/liitteet:Esityslista
Toimintakertomus
Tilinpäätös 
Toiminnantarkastajien lausunto
Kokouksen osanottajalistaKirjaudu sisään