Tulosta

Vetäjien tehtävät

Tiistaimelontojen ohjaaminen ei ole kovin vaativaa, vaan hyvällä melontataidolla varustettu ja reskustustaitoinen Eskimo voi toimia Time-vetäjänä. Ensin tosin on suositeltavaa "harjoitella" vetämistä toimimalla apuvetäjänä. Jos sinua kiinnostaa osallistua tiistaimelontojen vetämiseen, ota yhteyttä TiMe-vastaavaan. Vetäjänä ja apuvetäjänä toimimisesta saa talkoopisteitä.

Päävetäjät

Päävetäjän tehtävä on varmistaa että Tiistaimelonta sujuu turvallisesti:

  • Päättää melottavasta reitistä, olosuhteiden perusteella
  • Valvoa, että melojajoukko pysyy kasassa eikä hajoa liian pitkäksi letkaksi
  • Valvoa ettei kukaan ei jää ryhmästä jälkeen
  • Avustaa väsyneitä melojia
  • Valvoa, että väylien ylitykset sujuvat järjestyksessä eikä muulle liikenteelle aiheudu haittaa
  • Reskuttaa tarpeen vaatiessa
  • Ennalta nimetyn apuvetäjän puuttuessa nimetä Timemelojista joku apuvetäjäksi ja määrittää apuvetäjälle tehtävät (esim. etumelojana olo tai perän pito).
  • Ja ennen kaikkea olla sosiaalinen, kannustava ja ystävällinen


Päävetäjä saa ensimmäisen Timen vetämisestä saa 2 pistettä ja toisen vetämisestä 4 pistettä. 6 talkoopistettä oikeuttaa jäsenmaksun vähennykseen eli talkoojäsenmaksuun.

Apuvetäjät

Apuvetäjän tehtäviin kuuluu päävetäjän määrittelemät tehtävät, jotka voivat olla esimerkiksi ryhmän peräpään vahtiminen tai ryhmän johtaminen. Apuvetäjän on osattava reskuttaa kaatunut takaisin kajakkiin.

Apuvetäjä saa ensimmäisestä Timestä 1 pisteen, toisesta 2 ja kolmannesta 3 eli kolmella Timellä puvetäjänä toimiminen oikeuttaa talkoojäsenmaksuun.

Miten Time-vetäjäksi?

Jos haluat kesällä kartuttaa talkoopisteitä vetämällä seuran tiistaimelontoja, osallistu Time-vetäjille järjestettyihin tilaisuuksiin tai ota yhteyttä Time-vastaavaan.

Kirjaudu sisään