Tulosta

Vajasäännöt

 1. Vajaan saavat lunastaa avaimen vain jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Avain tulee palauttaa seuralle jäsenyyden päättyessä. Tällöin avaimen lunastusmaksu maksetaan takaisin.
 2. Vajassa jokaisen on noudatettava hyvää järjestystä ja niitä määräyksiä, joita asianomaiset toimihenkilöt antavat. Seuran jäsen vastaa vieraittensa esiintymisestä vajassa.
 3. Vajassa ja sen ympäristössä on noudatettava siisteyttä. Jokaisen on korjattava roskansa roskalaatikkoon. Roskia ei saa heittää ympäristöön eikä mereen.
 4. Tupakointi ja yöpyminen vajassa on kielletty.
 5. Tulenarkoja aineita ei saa säilyttää vajassa.
 6. Seuran toimihenkilö luovuttaa paikkamaksun maksaneelle jäsenelle kanoottipaikan. Seura pidättää oikeuden kanoottipaikkojen uudelleen järjestelyihin.
 7. Seura ei korvaa yksityisten kanooteille tai välineille aiheutuneita palo- , ilkivalta- tai muita vahinkoja.
 8. Melat ja muut välineet on säilytettävä kanooteissa tai niille varatuissa paikoissa. Vajoihin ja pukusuojiin ei saa lyhyeksikään ajaksi sijoittaa mitään esineitä siten, että ne tuottavat haittaa muille jäsenille.
 9. Seuran kanootteja, meloja, aukkopeitteitä ja melontaliivejä saavat käyttää vain jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Kaikki välineet on ehdottomasti palautettava paikoilleen.
 10. Toisten jäsenten ja seuran välineiden luvaton käyttö on seurasta erottamisen uhalla kielletty.
 11. Jokaisen melojan on melomaan lähtiessään ehdottomasti merkittävä vajakirjaan nimensä, otettu kalusto, lähtöaika ja mielellään tavoite sekä melonnan päätyttyä paluuaika.
 12. Kanoottipaikka- sekä jäsen- ja muut maksut on maksettava hallituksen vuosittain määräämään eräpäivään mennessä. Ellei maksuja ole maksettu kanootti voidaan poistaa vajasta ja paikka luovuttaa toiselle.
 13. Jollei toisin ole sanottu, näiden sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista käyttöoikeuden menetyksellä tai seurasta erottamisella.
Kirjaudu sisään