Tulosta

Talkoopisteet

Talkoopisteitä kerätään aina seuraavaa kautta varten. Tällöin tiedetään tarkalleen jo kauden alussa, ketkä jäsenistä ovat oikeutettuja talkoojäsenmaksuun ja heille voidaan postittaa oikealla maksusummalla oleva jäsenmaksulappu.

Talkoojäsenmaksuun ovat jatkossakin oikeutettuja ne eskimot, jotka keräävät kauden aikana vähintään kuusi (6) talkoopistettä.

1. TALKOOJÄSENMAKSU

Talkoojäsenmaksu kaudella 2015 on 30€. Talkoojäsenmaksun tarkoitus on innostaa ja aktivoida jäseniä mukaan seuran toimintaan; myös pientä korvausta/kannustetta vastaan.

2. TALKOOJÄSENMAKSUN MAKSAMINEN / KUKA VOI MAKSAA TALKOOJÄSENMAKSUN

Talkoojäsenmaksun maksajalta edellytetään edellisen kauden aikana talkoojäsenmaksuun oikeuttavien 6 talkoopisteen keräämistä. (Siis koko "Six-pack" = vähintään 6 talkoopistettä on kerättävä, jotta on oikeutettu talkoojäsenmaksun maksamiseen). Mikäli oma talkoopistetili on täynnä, talkoopisteitä voi kerätä myös muille samasta taloudesta oleville eskimojäsenille. Seuran hallitus käsittelee kauden päättyessä kauden aikana suoritetut talkoopisteet ja rahastonhoitaja huomioi ne valmiiksi seuraavan kauden jäsenmaksujen laskutuksessa. Talkoopisteet hyvitetään ainoastaan oikeutena maksaa talkoojäsenmaksu.

3. MITEN TALKOOPISTEITÄ KERÄTÄÄN JA KUKA LASKEE TALKOOPISTEET

Talkoopisteitä kerätään osallistumalla aktiivisesti seuran toimintaan, esim. seuraavin tavoin:

 • Kevättalkoot 2 pistettä, Syystalkoot 2 pistettä, kuukausitalkoot 1piste/talkookerta
 • Melontakurssin pääkouluttajana toimiminen = 6 pistettä (koko kurssin ajan kouluttajana)
 • Seuran melontaretken vetäjänä toimiminen = 6 pistettä. Apuvetäjä = 4pistettä
 • TiMe-vetäjä (ensimmäinen TiMe =2 pistettä + toinen TiMe 4 pistettä = yht. 6 pistettä)
 • TiMe-apuvetäjä (1. TiMe =1piste + 2. time =2 pistettä, 3. time =3 pistettä, 3 kertaa =yht. 6)
 • Tekniikkaharjoitusten ohjaaminen altaalla 3 pistettä/ harjoituskerta
 • Eskimo-tiedotteen postitus 2 pistettä/kerta
 • Eskimotiedotteen juttujen kirjoittaminen, valokuvaus Eskimo-tiedotteeseen ja/tai Eskimo-kalenteriin (1-6 pistettä laajuuden mukaan)
 • Kanoottikuljetukset (1-6 pistettä) seuran tapahtumiin, esim. allasvuoroille, retkille jne.
 • Toiminta vajatiimissä (1-6 pistettä, aktiivisuuden mukaan)
 • Seuran kokousten yms. jäsentapahtumien kahvitus ja muu tarjoiluapu / 1-4 pistettä/tilaisuus
 • Hallitustyö, Eskimotiedotteen toimitus, kotisivujen ylläpito, jäsenrekisterin hoitaminen, / koko kausi = 6 pistettä


Lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan sopia talkoopisteistä myös muissa seuran toimintaan liittyvissä tehtävissä, joista on perusteltua myöntää talkoopisteitä kannusteena aktiivisuudesta. Talkoopisteistä on AINA sovittava etukäteen asianomaisen hallituksen jäsenen kanssa.

Talkoopisteet tarkistetaan eri tapahtumissa olevien talkoonimilistojen mukaan sekä lisäksi kunkin hallituksen jäsenen omalta vastuualueeltaan pitämän talkoopistekirjanpidon mukaan. Jäsenten tulee myös itse aina varmistaa, että ovat kirjanneet osallistumisensa talkootapahtumiin ja/tai ovat informoineet ao. hallituksen jäsentä suorittamistaan tehtävistä.

Kirjaudu sisään